Tư vấn
giàn phơi thông minh Hòa Phát
Tư vấn bán hàng

0966 615 399

giàn phơi thông minh Hòa Phát
Tư vấn kĩ thuật

04 37 880 261

 

giàn phơi ba sao giàn phơi ba sao
giàn phơi thông minh SANKAKU S03
Based on 1 reviews.
2,150,000 vnđ 1,550,000 vnđ
Giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015
Based on 1 reviews.
2,450,000 vnđ 1,550,000 vnđ
Giàn phơi thông minh  seri 888 modei 2014
Based on 2 reviews.
1,650,000 vnđ 1,150,000 vnđ
Giàn phơi thông minh  seri 999A Model 2015
Based on 11 reviews.
1,650,000 vnđ 1,250,000 vnđ
Based on 1 reviews.
2,450,000 vnđ 1,650,000 vnđ
Giàn phơi thông minh seri 06
Based on 1 reviews.
1,550,000 vnđ 1,050,000 vnđ
Giàn phơi thông minh Sankaku
Based on 1 reviews.
2,450,000 vnđ 1,650,000 vnđ
Giàn phơi thông minh seri 02
Based on 1 reviews.
1,550,000 vnđ 1,150,000 vnđ
Giàn phơi thông minh seri 03
Based on 1 reviews.
1,750,000 vnđ 1,250,000 vnđ
giàn phơi Nhập Khẩu KOREA
Based on 0 reviews.
3,850,000 vnđ 2,850,000 vnđ
giàn phơi Nhập Khẩu KOREA
Based on 0 reviews.
2,850,000 vnđ 2,350,000 vnđ
Giàn phơi thông minh Sankaku S02
Based on 0 reviews.
1,950,000 vnđ 1,550,000 vnđ
Giàn phơi Điều Khiển  LT 01
Based on 0 reviews.
15,500,000 vnđ 10,500,000 vnđ
Giàn phơi  Điều Khiển LT 02
Based on 1 reviews.
16,000,000 vnđ 11,500,000 vnđ
Giàn phơi  Điều Khiển LT 03
Based on 9 reviews.
16,500,000 vnđ 12,000,000 vnđ

Giàn phơi HÒA PHÁT

Gọi: 0966 615 399